Nybyggnation

Ett timmerhus som byggs och underhålls på rätt sätt kan stå i princip hur länge som helst och det blir bara vackrare med åren. Tekniken att foga ihop horisontella stockar till en vägg har en lång tradition i Sverige och har fram till mitten av 1800-talet varit det dominerande byggnadssättet för trähus. Att bygga ett nytt timmerhus är att bevara denna tradition för framtida generationer. Det är dessutom bra ur ett miljöperspektiv både för naturen och dem som vistas i huset.

En vanlig modern villa som byggs idag innehåller en mängd olika ämnen som inte är nyttiga för oss människor. Isoleringsmaterial, plastfärger, fuktspärrar, fogmassor och golvmaterial är några exempel på sådant som kan innehålla både cancerframkallande, reproduktionsstörande och allergiframkallande ämnen. Många av dessa material kräver också mycket energi vid tillverkningen.
Om man vill vara med och ta ansvar för att minska energianvändningen, som i förlängningen påverkar klimatet på vår jord, bör man tänka på att använda ekologiska material i största möjliga mån. Ekologiska material är i regel också helt ofarliga för hälsan.

En timmervägg kan utgöra fasad, isolering och innevägg på en gång. Stockarna ackumulerar värme på dagtid som avges under natten. Trögheten i stockarna gör att det också känns svalare inomhus under heta sommardagar än i ett isolerat trähus. Timrets hygroskopiska egenskaper gör att fukt kan vandra ut och in i träet vilket ger ett behagligt inomhusklimat.

Copyright © Roslagen Timmerhus AB