Konsultation

Om du funderar över hur du ska ta hand om ditt timmerhus eller vill ha råd när det gäller utbyggnad och renovering kan vi bistå med våra kunskaper. Ibland kan det även vara intressant att veta hur huset har byggts, om det har flyttats eller byggts ut och förändrats genom åren. Det finns mycket som går att utläsa om man kan timmerhus.

När vi har varit och tittat på huset får du ett skriftligt dokument med information om huset och en åtgärdsplan, om en sådan är nödvändig. Den kan innehålla förslag på lagningsarbeten som behöver utföras, eller vad som krävs för att framtida lagningar ska kunna undvikas.

Copyright © Roslagen Timmerhus AB