Flytta timmerhus

Eftersom timmerhus är som byggsatser är det fullt möjligt att plocka ner en 300 år gammal stomme, frakta den till sin tomt och sätta upp det igen. Det kan låta enkelt, men det är några saker som man bör vara medveten om innan man sätter ett sådant projekt i verket. Man bör ställa sig följande frågor:

1. Kan vi hitta just den stomme vi vill ha?
Om man t ex köper en stomme från 1700-talet kommer man förmodligen att vilja förändra en hel del eftersom de flesta vill ha ett badrum och annat som inte fanns i det ursprungliga huset. Man kanske vill öppna upp en vägg, förstora ett fönster, göra ett rum på vinden etc. Allt detta kräver många arbetstimmar och därför underlättar det om stommen från början ser ut som man vill ha den.

2. Kan vi hitta en stomme i gott skick?
En gammal stomme kräver i regel att man gör en del lagningar under monteringen. Syllvarv kan behöva bytas och andra skador kan bli synliga när man plockar ner huset än de man såg innan nedplockning. Det är stor skillnad på att renovera ett hus som står på sin ursprungliga plats och att flytta ett gammalt hus till en ny plats.

3. Kan vi få den hjälp vi behöver?
För att undvika otrevliga överraskningar bör man anlita en timmerman för att först besikta den stomme man hittat innan man köper. Sen ska stommen, och allt övrigt i huset som man vill ha (dörrar, golv etc.), märkas och dokumenteras ordentligt. När huset sedan ska sättas upp på en ny grund kan man få problem om man inte varit noga med våglinjer och referensmarkeringar innan nedplockningen. Summan på den stomme man köper är en liten kostnad i sammanhanget. Det som kostar är allt arbete från start till mål.

Copyright © Roslagen Timmerhus AB