Byggnadsvård

Alla hus behöver underhållas. Timmerhus har, i förhållande till andra trähus den fördelen att de är som byggsatser där alla delar är utbytbara. Om rötan i en stock har gått så långt att den måste tas bort lyfter man helt enkelt isär huset, tar bort den ruttna och sätter dit en ny stock.

Den vanligaste renoveringsåtgärden är lagning av syllstockar. Oftast räcker det att göra en så kallad "halvsulning" som innebär att man sågar bort den del av stocken som är angripen av röta. Hålet ilusas sedan med friskt trä av hög kvalitet.

För att slippa framtida renoveringar ska man se till att hålla träd och annan växtlighet borta från huset. Regnvatten bör ledas bort och löv och snö får inte ligga an mot stommen i för hög utsträckning. Om du har upptäckt en rötskada på ditt timmerhus kan det vara en tröst att det sällan går fort med timmerhus. Det tar lång tid för en stock att ruttna.

Copyright © Roslagen Timmerhus AB